A Venezia 25 e 26/11 per la salvaguardia del Mediterraneo